Paziowie Królowej Marysieńki 10.03.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego