Paziowie Królowej Marysieńki 13.12.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego