Paziowie Królowej Marysieńki 15.06.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego