Paziowie Królowej Marysieńki 16.11.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego