Paziowie Królowej Marysieńki 16.12.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego