Paziowie Królowej Marysieńki 20.01.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego