Paziowie Królowej Marysieńki 21.10.1984

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego