Paziowie Królowej Marysieńki 22.02.1987

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego