Paziowie Królowej Marysieńki 22.11.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego