Paziowie Królowej Marysieńki 24.03.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego