Paziowie Królowej Marysieńki 25.11.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego