Paziowie Królowej Marysieńki 27.04.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego