Paziowie Królowej Marysieńki 27.10.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego