Paziowie Królowej Marysieńki 28.05.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego