Paziowie Królowej Marysieńki 28.11.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego