Paziowie Królowej Marysieńki 29.03.1992

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego