Paziowie Królowej Marysieńki 29.04.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego