Paziowie Królowej Marysieńki 29.11.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego