Persona 09.12.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego