Persona 12.01.2017 g. 19.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 19.00