Persona 16.10.2016 g. 18.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 18.00