Powder her face 14.05.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki