Powder her face 15.10.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki