Powder her face 16.05.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki