Powder her face 19.05.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki