Quo vadis 09.02.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki