Quo vadis 27.03.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki