Rara Avis 04.03.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada