Rara Avis 04.09.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada