Rara Avis 04.12.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada