Rara Avis 14.03.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada