Rara Avis 23.09.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada