Rara Avis 24.03.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada