Regina Smendzianka

Regina
Smendzianka
pianistka
  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

Multimedia

Zdjęcia

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

  • „Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11

Druki teatralne

  • Afisz premierowy wieczoru „Miniatury baletowe” 1968-02-11, Salon warszawski / Voci / Samotność