Rigoletto 10.05.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki