Rigoletto 25.04.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki