Romeo i Julia 04.04.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej