Romeo i Julia 11.11.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej