Romeo i Julia 21.03.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej