Romeo i Julia 23.09.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej