Romeo i Julia 30.06.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej