Rzeźby mistrza Piotra 24.01.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki