Salmo gioioso 03.06.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada