Salmo gioioso 03.12.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego