Salmo gioioso 12.10.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie