Salmo gioioso 13.05.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada