Salmo gioioso 17.02.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie