Salmo gioioso 20.02.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie