Salmo gioioso 21.12.1972

Inscenizacja

prapremiera
Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada