Salmo gioioso 22.11.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie